Најновија емисија  „Чачкалице“

Veliki Vetren

Праискон Троморавља чине бројни градови праисторије, Белица, Благотин, Дреновац, и многи други. На Великом Ветрену, највишем врху Јухора, у Троморављу, некада давно је саграђено утврђење. Са овог врха осматране су плодне долине и трговачки путеви. Ту је пронађена келтска остава стара 2100 година која чини материјални доказ једне народне легенде из Поморавља. Ми смо обишли Ветрен и Јухор, Момчилов град, где је по легенди столовао војвода Момчило са Јабучилом и кроз врлети и шуме тражили остатке митских 99 градова на Јухору.

Неке сличне емисије