Тајна писане стене и Понори Речке: Извори Лисине и Крупајско врело

Тајна писане стене и Понори Речке

Писана стена налази у близини понора који су симболизовали од давнина везу са подземним светом. Две речице по имену Речке пониру на планини Бељаници.

Ми смо Писану стену снимили, а обишли смо и места где вода извире из тих понора – Лисине и Крупајско врело.

Podelite sa prijateljima