Велико Ратно острво: непозната историја и природа

Велико Ратно острво непозната историја и природа

Велико Ратно острво: непозната историја и природа

Недирнута природа Београда као и необичне легенде о настанку и богата историја, поред станишта бројних биљих и животињских врста су ствари на острву, које ћете сусрести на сваком кораку.

Цело острво је прекривено шумом, између којих се налазе ливаде, а по ободу пешчане плаже.

Због високог нивоа подземних вода од биљног света налази се беле, крте и бадемасте врбе, црне тополе, зелени јасен, црни глог, багремац и друге жбунасте и дрвенасте врсте.

Ту су и заједнице трске, рогоза и шевара као и водене вегетације коју граде сочивица, водена папрат, бели локвањ, дрезга, кроцањ и многе друге зељасте врсте.

Ратно острво насељавају је по великом броју птица, којих има 196 врста, а од којих је близу 100 проглашено за природну реткост Србије.

Диван цвркут птица који долази из шуме скоро да је нестваран имајући у виду да острво окружују наше најгушће насељене општине које се налазе на само 500 метара удаљоности.

На острву бораве црне роде, бизамски пацов, куна златица, веверице, белоушке, видре, а у току зиме са банатске стране долазе и дивље свиње и срне. Посебно треба истакнути присуство орла белорепана, највећег европско орла чији је распон крила око 2,5 метара и који сем човека, који га угрожава загађењем природе, односно његових станишта, нема друге природне непријатеље.

Поред бројних врста риба, на острву и у његовом приобаљу најчешће се могу наћи велика и мала зелена жаба, барска корњача, ливадски и зидни гуштер, белоушка, рибарица, слепи мишеви и друге ситније животиње.

Канали Београда су распоређени по целој територији града, па тако и се један простире средином овог речног острва у самом центру града. У питању је канал Галијаш који представља значајно природно рибље плодиште као и то ја кориштен за прављње галија и као скривено место за флоте кроз бурну историју Земуна и Београда.

Треба напоменути да на овом каналу није дозвољено пецање. Дужина канала је око 800 метара, ширина и до 30 метара, а дубина до 2 метра.

Podelite sa prijateljima