Древни српски словар: Лих – Лихте?

Лих – Лихте? О корену и значењу речи – лих(а), која се налази у форминима – залиха, лихвар

Лих – Лихте?

Уважени господин Ненад Панајотовић ме је у једном пријатном разговору о корену и значењу речи – лих(а), која се налази у форминима – залиха, лихвар и сличним, ставио пред доста тежак лингвистички задатак.

Знамо шта је залиха – вишак: жита или какве робе, која треба да се чува.

Значи, залиха је за-лиха. Али шта значи реч – лиха? Исто питање важи и за реч – лихвар. О томе се наши језикословци до сада нису изјаснили. Панајотовић сматра да је можда лихвар некада имао облик – лих-вард. А на старосрбском-аријском – вардaти = чувати. Али шта то лихвард чува – варда у првом делу речи? И опет не знамо шта је то – лих – ни код залиха, ни код лихвара, ни код лихварда.

речи које почињу = са кореном – лих: лихоиманијеНајпре смо дохватили један мањи шопски речник, али он није забележио овај древни појам. Мало више среће имали смо са Речником црквенословенског језика.[1] У њему смо пронашли још десетак речи које почињу = са кореном – лих: лихоиманије = сувишно узимање или лакомство; лихоимец = лакомац; лихоимствовати  = присвајати туђе, закидати, варати; лихословесије = ћаскање, брбљање, празан говор… Све лепе србске речи, али нажалост заборављене! Имамо, дакле, корен лих на почетку ових термина, међутим још увек не нађосмо – споту или унутрашње значење коренске морфеме – лих! А то нам је била суштина овог малог језичког истраживања по древном србском словару.

И на крају одговор на ово прилично тешко, али занимљиво питање, нађосмо у Речнику српско-ариј(ев)ском или архаично-српском, са додатком корена.[2]  Тамо прочитасмо да корен – лих = лиз, а  глагол – лихате = лизати, у смислу – јести, пити. И данас се за халапљивог  каже – чанколизац (чанколихац). За оне који воле да се госте код туђе куће, људи  веле: “Одоше опет да лижу (лиху) туђе тањире и кашике“, “Воле да лизну (лихну) из туђег“. Бабе, које памтим из моје родбине, говориле су пијаним мужевима:  “Опет сте се нализали (налихали) из кафанске чаше“. Па и речи из Црквенословенског речника: лихоиманије, лихоимствовати, лихоимец у својој споти управо то и значе: лизнути – лихнути из туђег. Срби и данас имају једну изреку која изванредно памти суштину морфеме – лих и глагола- лихате : “Лизни ме, да те лизнем“ или старински  “Лихни ме, да те лихнем“. Надам  се да смо овим мало  помогли и оним улизицама које умеју добро да се – ушлихтају.

Мирослав Димитријевић 

Напомена: Присвојни придев србски пишем  са словом – б, зато што основно језичко правило гласи:  Када је корен речи властита именица, као у нашем случају – Срб, корен  не сме да се мења. Наставци да, али корен – НЕ. Зато пишем: србски, србско, србчад, Србкиња…

[1] Израдио прота Сава Петковић, Сремски Карловци, 1935. стр. 108.
[2] Слободан М. Филиповић, Речник српско-ариј(ев)ски или архаично-српски, са додатком корена, Сардонија, Београд, 7519. (2010)

 

Podelite sa prijateljima